6 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


Įstatymo laikymosi motyvas – meilė

6 min skaityti

Broliai ir seserys, Kristus paskelbė naują įstatymą. Kaip mums tai suprasti, jeigu jis pats yra pasakęs, jog atėjo ne panaikinti įstatymo, bet jį įvykdyti? Tobulumas, kurį įsako Kristus, iš esmės keičia įstatymą, nors įstatymo laikymasis ir jo praktika pasilieka tokie…

Kelias į laisvę

5 min skaityti

Kalno pamokslas, prasidėjęs palaiminimais (plg. Mt 5, 1–12), tęsiasi per tris ilgus skyrius, kuriuose evangelistas Matas išskiria šešias antitezes tarp Mozės Įstatymo („jūs esate girdėję…“) ir naujojo Jėzaus Įstatymo („o aš jums sakau…“). Šio sekmadienio Evangelijoje pateikiamos keturios antitezės su…

Naujasis Jėzaus įstatymas

7 min skaityti

Kalno pamokslas, prasidėjęs palaiminimais, tęsiasi per tris ilgus skyrius, kuriuose Matas išskiria šešias antitezes tarp Mozės Įstatymo („jūs esate girdėję…”) ir naujojo Jėzaus Įstatymo („o aš jums sakau…”). Šio sekmadienio skaitinyje pateikiamos keturios antitezės su įžanga, kuri duoda minčiai bendrą…

Tikrasis teisumas

5 min skaityti

Siracido knygoje atskleidžiama, kad Dievo išmintis reiškiasi nuostabia pagarba žmogaus laisvei. Šventasis Paulius skelbia Dievo išmintį: nuo amžių paslėptą slėpinį, atskleistą Kristaus Dvasios dėka. Senasis Įstatymas buvo laikomas dieviškosios išminties išraiška. Evangelijoje Jėzus aiškina, kad jis atėjo jį ištobulinti iki…

Rodyti daugiau

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 577–582: Jėzus ir Įstatymas;

KBK 1961–1964: senasis Įstatymas;

KBK 2064–2068: Dekalogas Bažnyčios tradicijoje.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Vienuolis ir motina

2 min skaityti

Labai geras būdas siekti šventumo yra šis: atsiminti šventus troškimus, kuriuos mes turėjome pradžioje savo atsivertimo. Tas prisiminimas išjudins mus iš užšalimo, kaip jau atsitiko vienam jaunam vienuoliui, kuris tokiu būdu sugrįžo prie pamesto šventumo. Eidamas į vienuolyną jis turėjo…

Pagrindinis instrumentas

1 min skaityti

Universiteto pirmame kurse atvyko studentai. Susipažinimo šventėje buvo surengtas konkursas ir visos grupės turėjo paruošti po muzikinį kūrinį. Vienoje grupėje naujai išrinktas seniūnas padalijo visiems muzikos instrumentus. Vienai merginai – Natalijai, kuri jau 12 metų grojo pianinu ir buvo 4…

Popiežiaus atleidimas žudikui

2 min skaityti

Keturios kulkos pataikė į popiežių Joną Paulių II – dvi iš jų įstrigo apatinėje žarnyno dalyje, o kitos – į kairę ranką ir dešinę plaštaką. 1981 m. gegužę įvykdytas pasikėsinimas į popiežių jį sunkiai sužeidė ir jis neteko daug kraujo…

Nežudyti žudiko

1 min skaityti

Alfonsas Lipniūnas, būdamas kalėjime, kovojo už žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio atsivertimą ir gyvybę. Kai kartą kaliniai sumanė jį nužudyti, nes jis pats vos ne kasdien nužudydavo po kalinį, Alfonsas Lipniūnas maldavo neatimti jam gyvybės, nes jis tikrai patektų į pragarą su…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Kelias į pragarą

2 min skaityti

Būsima šventoji Hiacinta Mariskoti įstojo į bernardinių vienuolyną be jokio pašaukimo. Užtat ji negyveno pagal vienuolyno taisykles, o tik piktino savo drauges. Vieną kartą Hiacinta sunkiai susirgo. Jai pakvietė kunigą, bet šis, būdamas pamaldus vienuolis, nenorėjo eiti į jos puikiai…

Rodyti daugiau

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai

1 min skaityti

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai sunaikinsiu jūsų laiką. Internetas

Rodyti daugiau

Kam skirta malda

1 min skaityti

Malda yra ne tam, kad Dievas, tarsi auksinė žuvelė, įvykdytų mūsų valią, bet kad mes įvykdytume Dievo valią: pajėgtume iš Jo priimti kiekvieną kryželį, kiekvieną malonę ir kiekvieną Jo dovaną panaudotume bendram gėriui. Nežinomas autorius

Kas neina pirmyn, tas grįžta atgal

1 min skaityti

„Kas upės viduryje, sėdėdamas laive, norėtų pabūti vietoje, tas turėtų sunkiai dirbti irklais arba leisti vandeniui nešti jį atgal.” Šv. Grigalius

Ką mylėti ir kuo naudotis

1 min skaityti

Verčiau ne mylėk pinigus ir naudokis žmonėmis, bet mylėk žmones ir naudokis pinigais.

Laisva visuomenė?

1 min skaityti

Visuomenė, kurioje kiekvienas mano esantis laisvas daryti, ką nori, nėra laisva visuomenė ir net nėra visuomenė. Tai tėra anarchija. Johnatan Sacks, Moralė

Sielos bus pasotintos

1 min skaityti

Dangus yra tikras žmonių tikslų ir siekių išsipildymas, kur mūsų sielos bus visiškai pasotintos begalinės Dievo meilės. Šv. Teresė Avilietė, Tobulumo kelias, 40, 32

Tiesa ir meilė

1 min skaityti

„Žmogus, gyvenantis tiesoje, būtinai yra žmogus, gyvenantis meilėje” Šv. Jonas Paulius II

Rodyti daugiau