5 Velykų sekmadienis (C)Šaltinis: http://www.charity.lt/biblija/

KBK 2746–2751: Kristaus malda per Paskutinę vakarienę;
KBK 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842: „kaip aš jus mylėjau“;
KBK 756, 865, 1042–1050, 2016, 2817: naujas dangus ir nauja žemė.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Šaltinis: Plg. Scott Hahn. Ignatius Catholic Study Bible