Meilė prasideda šiandien

Meilė prasideda šiandien. Šiandien kažkas kenčia, šiandien kažką išmetė gyventi į gatvę, šiandien kažkas alksta. Šiandien turime imti darbuotis. Vakarykštė diena jau praėjo, rytdiena dar neatėjo. Tik šiandien galime skelbti Dievą mylėdami, tarnaudami, pamaitindami alkstančius, aprengdami neturinčius drabužių, suteikdami vargšams nakvynę. Nelauk, kol išauš rytojus. Jeigu šiandien jiems nieko neduosime, rytoj jie bus mirę. Šv….

Jėzus įgyvendino savo žodžius ant kryžiaus

Jėzus, ištaręs „imkite, tai mano Kūnas, imkite, tai mano Kraujas”, ilgai negaišdamas atliko, ką buvo pažadėjęs: po kelių valandų atidavė savo gyvenimą ir Kraują ant kryžiaus. Antraip viskas būtų likę tuščiais žodžiais. Kard. Raniero Cantalamessa / iš knygos „Ganytojai ir žvejai”. Katalikų pasaulio leidiniai, 2021 m.

Molis meistro rankose

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip pat ir mes, kol esame šiame pasaulyje, iš visos širdies atgailaukime už nuodėmes, kurias padarėme…