„Ar yra Viešpats tarp mūsų, ar ne?“

Nepaisant visų kitų Dievo buvimo ženklų, jie galvojo, kad vis nauji sunkumai yra įrodymas, jog Dievo nebėra tarp jų. Argi mūsų širdys nėra per daug linkusios prieiti prie tokios pat išvados, remdamosi tais pačiais argumentais? Įžengiame į kokį nors naują kelią, naują darbą, nes manome, kad Dievo ranka mus į jį veda, ir, beveik patys…

Apvaizdos teikiamos būtiniausios gyvenimo reikmės

J. S. Exell, M. A.I. ŽMONĖS KARTAIS PATENKA Į DIDELĘ BĖDĄ DĖL TO, KAD JIEMS TRŪKSTA ĮPRASTŲ GYVENIMO DALYKŲ. „Ir nebuvo vandens žmonėms gerti”. Taigi izraelitams trūko vandens. Vos prieš kelias dienas jiems trūko duonos. II. KAI ŽMONĖS PATENKA Į DIDELĘ BĖDĄ DĖL ĮPRASTŲ GYVENIMO DALYKŲ STYGIAUS, JIE DAŽNAI KREIPIASI Į ŽMOGIŠKĄSIAS, O NE Į…