Leistis Dievo vedamam

Ir net jei galiausiai Viešpats joms būtų toks palankus, kad ir nenorint, arba nemokant, arba nerandant kelio jas atveda, visgi jos ateina daug vėliau, per didesnį vargą ir su mažesniais nuopelnais, nes nesitaikė prie Dievo ir nesileido laisvai statomos į tyrą ir tikrą vienybės kelią. Dievas iš tiesų jas veda, nes gali vesti ir be…

Dvasinė kova mums naudinga

Dvasiniame gyvenime būna arba dvasinės kovos, arba ramybės laikas. Ramybė mums malonesnė, galime joje ilsėtis, tačiau kova naudingesnė: nors ji mus vargina, tačiau per ją turime progą ugdyti visas dorybes, augti Dievo ir artimo meile, augti šventumu. Todėl neturėtume vengti kovos. Jei pasiduodame, pralaimime nuodėmei. Bet jei kovojame ištvermingai, tuomet auga mumyse malonė ir nuopelnai….

Kai ištariame Marijai „Taip”

Kai ištariame Marijai „Taip”, ji pradeda tvarkyti mūsų gyvenimo įvykius ir detales gražiu, švelniu ir meilės kupinu būdu. Todėl turime būti pasirengę. Ypač svarbu nusiteikti atpažinti daugybę, malonių, kurios mums pasieks per jos Sužadėtinį – Dievą Šventąją Dvasią. Kun. Michael Gaitley MIC / iš knygos „33 dienos iki ryto šlovės”. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018 m.

Kuris gi žmogus gali teisti kitą žmogų?

Kuris gi žmogus gali teisti kitą žmogų? Visur apstu skubotų nuosprendžių. Tas, kuriuo buvome nusivylę, staiga atsiverčia ir tampa geriausias. Tas, iš kurio daug tikėjomės, netikėtai atkrenta ir tampa blogiausias. Ir mūsų baimė, ir mūsų meilė yra netvirtos. Kas šiandien yra bet kuris žmogus, vargiai žino jis pats. Tačiau šį tą apie tai, kas yra…

Senas smuikas

Kartą aukcione buvo pardavinėjami sendaikčiai. Ištraukęs vieną apdulkėjusį smuiką aukciono šeimininkas klausė, kiek dalyviai už jį nori mokėti. Neatsirado norinčių mokėti daugiau negu aštuonis dolerius. Staiga iš dalyvių priėjo vienas senyvas vyriškis, nuvalė ir suderino smuiką ir užgrojo nuostabiai gražią melodiją, kuri visus sugraudino iki ašarų… Aukciono šeimininkas vėl paėmė smuiką ir tarė: „pradinė kaina…