Malūnininkas ir sūnus

Sykį malūnininkas su sūnumi varė į miestą asilą, norėjo ten jį prekyvietėje parduoti. Sutinka jiedu arkliu bejojantį žmogų; šis šypsodamos ir sako „Na, negudrūs gi jūs vyrai, kad rankoje vedatės asilą ir nė vienas neužsėdat“.  Tėvas liepė sūnui sėsti ant asilo. Po valandėlės sutinka jiedu ūkininką vežimu važiuojant. Šis, kreipdamasis į sūnų, tarė. „Ar tau, vaike, negėda raitam joti, kada…