Kas patenka tiesiai į Dangų?

Natalie, Kibeho regėtoja, po kelionių į Dangų, skaistyklą ir pragarą sakė: į Dangų patenka tie, kurie siekia gėrio, reguliariai meldžiasi ir stengiasi vykdyti Dievo valią. Skaistykla yra tiems, kurie šaukiasi Dievo tiktai tuomet, kai ištinka vargai, o kai jie baigiasi, nuo Dievo sugręžia. Pragaras skirtas tiems, kurie niekada Dievo neieško ir į Jį nekreipia dėmesio.

Natalie Mukamazimpaka, Kibeho regėtoja / Iš tinklalaidės Jimmy Akin’s Mysterious World apie Kibeho apsireiškimus