Susitikti su kitaip mąstančiais

Apsupę save tokių, kaip ir mūsų pažiūrų žmonėmis, tampame labiau kategoriški. Mums reikia atgaivinti tiesioginius „akis į akį” santykius su kitokiais, negu mes, kad suprastume, jog galime visiškai jiems nepritarti ir kartu likti draugais. Susitikę akis į akį pamatome, kad tie nepanašūs į mus žmonės yra tokie pat žmonės, kaip ir mes. Johnatan Sacks, Moralė

Meilė prasideda šiandien

Meilė prasideda šiandien. Šiandien kažkas kenčia, šiandien kažką išmetė gyventi į gatvę, šiandien kažkas alksta. Šiandien turime imti darbuotis. Vakarykštė diena jau praėjo, rytdiena dar neatėjo. Tik šiandien galime skelbti Dievą mylėdami, tarnaudami, pamaitindami alkstančius, aprengdami neturinčius drabužių, suteikdami vargšams nakvynę. Nelauk, kol išauš rytojus. Jeigu šiandien jiems nieko neduosime, rytoj jie bus mirę. Šv….

Popiežiaus atleidimas žudikui

Keturios kulkos pataikė į popiežių Joną Paulių II – dvi iš jų įstrigo apatinėje žarnyno dalyje, o kitos – į kairę ranką ir dešinę plaštaką. 1981 m. gegužę įvykdytas pasikėsinimas į popiežių jį sunkiai sužeidė ir jis neteko daug kraujo – jo sveikata niekada nebebuvo tokia pati. 1981 m. liepos mėn. kaltininkas Ali Ağca buvo…

Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas, kuris patyręs bloga iš savo artimo, tyliai sielvartaudamas laukia tinkamos progos atkeršyti, ištvermės neparodo, bet…