Komentarai

Jn 14:25-27 Matthew Henry glaustas komentaras

Jei norime šiuos dalykus pažinti savo labui, turime melstis ir pasikliauti Šventosios Dvasios mokymu; taip Jėzaus žodžiai bus mums priminti ir paaiškės daug sudėtingų dalykų, kurie kitiems nėra aiškūs. Visiems šventiesiems duota malonės Dvasia, kad ji būtų atsiminimų sergėtoja, ir Jai tikėjimu bei malda turėtume patikėti saugoti tai, ką girdime ir žinome. Ramybė teikiama visam…

Jn 14:18-24 Matthew Henry glaustas komentaras

Kristus pažada, kad ir toliau rūpinsis savo mokiniais. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais ar beglobiais, nes nors ir paliksiu jus, bet palieku jums šią paguodą: aš ateisiu pas jus. Greitai ateisiu pas jus po savo prisikėlimo. Kasdien ateisiu pas jus savo Dvasioje; Jo meilės ženklais ir Jo malonės apsilankymais. Aš tikrai ateisiu laikų pabaigoje. Tik tie,…

Jn 14:12-17 Matthew Henry glaustas komentaras

Visa, ko tik prašysime Kristaus vardu, kas bus mums naudinga ir tiks mūsų būklei, jis mums duos. Prašyti Kristaus vardu reiškia prašyti Jo nuopelnų ir užtarimo bei pasikliauti tuo prašymu. Dvasios dovana yra Kristaus tarpininkavimo vaisius, išpirktas jo nuopelnais ir gautas jo užtarimu. Čia pavartotas žodis reiškia advokatą, patarėją, prižiūrėtoją ir guodėją. Jis pasiliks su…

Lk 24:13-24 Šv. Beda Garbingasis

Tai tas pats Nikopolis, žymus Palestinos miestas, kuris, imperatoriui Markui Aurelijui Antonijui užėmus Judėją, kartu su savo padėtimi pakeitė ir pavadinimą. Tačiau stadija, kurią, kaip sako graikai, išrado Heraklis kelių atstumams matuoti, yra aštuntoji mylios dalis, todėl šešiasdešimt stadijų prilygsta septynioms mylioms ir penkiasdešimčiai žingsnių. Būtent tokį atstumą ėjo tie, kurie buvo tikri dėl mūsų…

Luko 24: 13-27 Matthew Henry glaustas komentaras

Šis Jėzaus pasirodymas dviem mokiniams, einantiems į Emausą, įvyko tą pačią dieną, kai Jis prisikėlė iš numirusių. Kristaus mokiniams dera kartu kalbėtis apie Jo mirtį ir prisikėlimą; taip jie gali pagilinti vienas kito žinias, atgaivinti vienas kito atmintį ir sužadinti vienas kitam pamaldžius jausmus. O ten, kur tik du kartu gerai dirba tokį darbą, Jis…

Šv. Augustinas apie Paskutinę Vakarienę

Pascha yra ne graikiškas, kaip kai kurie mano, bet hebrajiškas žodis, nors šios dvi kalbos labai sutaria. Buvo manoma, kad graikiškas žodis kentėti pascha reiškia kančią, nes yra kilęs iš minėto žodžio. Tačiau hebrajiškai pascha reiškia perėjimą; šventės pavadinimas kilęs nuo Dievo tautos perėjimo per Raudonąją jūrą į Egiptą. Dabar viskas turėjo įvykti iš tikrųjų,…