Iš 17:3-7

„Ar yra Viešpats tarp mūsų, ar ne?“

Nepaisant visų kitų Dievo buvimo ženklų, jie galvojo, kad vis nauji sunkumai yra įrodymas, jog Dievo nebėra tarp jų. Argi mūsų širdys nėra per daug linkusios prieiti prie tokios pat išvados, remdamosi tais pačiais argumentais? Įžengiame į kokį nors naują kelią, naują darbą, nes manome, kad Dievo ranka mus į jį veda, ir, beveik patys…

Apvaizdos teikiamos būtiniausios gyvenimo reikmės

J. S. Exell, M. A.I. ŽMONĖS KARTAIS PATENKA Į DIDELĘ BĖDĄ DĖL TO, KAD JIEMS TRŪKSTA ĮPRASTŲ GYVENIMO DALYKŲ. „Ir nebuvo vandens žmonėms gerti”. Taigi izraelitams trūko vandens. Vos prieš kelias dienas jiems trūko duonos. II. KAI ŽMONĖS PATENKA Į DIDELĘ BĖDĄ DĖL ĮPRASTŲ GYVENIMO DALYKŲ STYGIAUS, JIE DAŽNAI KREIPIASI Į ŽMOGIŠKĄSIAS, O NE Į…

Iš 17:1-7 Matthew Henry glaustas komentaras

Izraelio vaikai keliavo pagal Viešpaties įsakymą, vedami debesies ir ugnies stulpo, tačiau jie atėjo į vietą, kur nebuvo vandens atsigerti. Mes galime eiti pareigos keliu, tačiau galime susidurti su sunkumais, į kuriuos Apvaizda mus atveda mūsų tikėjimui išbandyti, kad Dievas būtų pašlovintas, kai mums palengvėja. Jie ėmė abejoti, ar Dievas yra su jais, ar ne….

Viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau

Brangūs broliai ir seserys, Trečiojo gavėnios sekmadienio liturgija mums atskleidžia Kristų, kaip galintį numalšinti giliausią žmogaus troškulį gėriui, tiesai ir grožiui. Šiandienos evangelija mums parodo Kristų nuvargusį iš kelionės, sėdintį vieną palei šulinį. Pirmieji žodžiai, kuriuos jis ištaria samarietei moteriai yra: „Duok man gerti“. Šis paveikslas iš toli simbolizuoja ir pranašauja kitą sceną, kur iškankintas…