3 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


Dangaus Karalystės skelbimas

7 min skaityti

Šiandienos Evangelijos skaitinio keletas temų mus glaudžiai susieja su Advento ir su Kalėdų laiku. Tai visų pirma Kristaus paraginimas atsiversti, kuris lydi karalystės Evangelijos skelbimą, o antra – šviesos tema, kuri buvo ypatingai akcentuojama Kalėdų metu. Išties, evangelistas Matas mums…

Didžioji šviesa

5 min skaityti

Izaijo pranašystėje kalbama apie „didžią šviesą”, o evangelistas Matas skelbia Jėzų esant „skaisčia šviesa”. Apie 732 metus pr. Kristų asirai nuniokojo aukštutinę Izraelio dalį, Zabulono ir Neftalio žemes. Tačiau pranašas Izaijas visiškai pasitiki, jog Dievas nepamirš savo tautos ir atstatys…

Išgelbėti tikėjimu

5 min skaityti

Izaijo pranašystė apie šviesą, užtekančią Zabulone ir Neftalyje (plg. Iz 8, 23–9, 1), išsipildė tada, kai Jėzus apsigyveno Kafarnaume. Šių dviejų giminių teritorija buvo pirmoji nuniokota asirų invazijos į Šiaurinę Izraelio karalystę metu 733–732 m. prieš Kr., tačiau dabar ji…

Mūsų pašaukimas žmones žvejoti meilės tinklais

5 min skaityti

Viešpats sunkų krikščionių darbą vadina žvejyba. Žmogaus gyvenime, kaip jūroje, būna tykuma, būna audra, net uraganas, būna ir švelnus vėjelis. Žmonės nugali kliūtis. Grumiasi su bangomis per audras laikydamiesi vienintelio kurso, nukreipto į Viešpatį. Kai kurie savo gyvenimą nori paversti…

Pašaukimas

6 min skaityti

Išgirdęs, kad Jonas suimtas…Paprastai manome, jog mūsų epocha savo smurtu, įkaitų grobimais, žudynėmis, agresijomis yra pati neramiausia iš visų, tačiau Mato evangelija vaizduoja dramatišką Jėzaus gyvenamąjį laikmetį. Būtent tuomet, kai politinis valdovas uždaro į kalėjimą Jėzaus pusbrolį ir šis nebegali…

Prisiartino Karalystė

5 min skaityti

Kai girdime apie apaštalų pašaukimą ir jų atliepą, žavimės jų entuziazmu ir radikalumu. Jie iš karto atsiliepė į Jėzaus kvietimą, viską paliko ir sekė paskui Mokytoją. Štai koks turi būti Jėzaus mokinys! Tačiau po kurio laiko mūsų entuziazmas išblėsta ir…

Rodyti daugiau

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 551, 765: Dvylikos pašaukimas;

KBK 541–543: Dievo Karalystė šaukia ir suburia žydus bei pagonis;

KBK 813–822: Bažnyčios vienybė.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Dievas turi visą amžinybę

1 min skaityti

Vienerių metų berniukas susilaužė nugarą krisdamas nuo laiptų. Jis praleido savo vaikystę ir jaunystę nuolat važinėdamas į ligonines. Meidstouno vyskupas Gavinas Reidas kartą kalbėjosi su juo bažnyčioje. Berniukas pastebėjo: „Dievas yra teisingas”. Vyskupas Gavinas paklausė: „Kiek tau metų?” – „Septyniolika”,…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Kelias į pragarą

2 min skaityti

Būsima šventoji Hiacinta Mariskoti įstojo į bernardinių vienuolyną be jokio pašaukimo. Užtat ji negyveno pagal vienuolyno taisykles, o tik piktino savo drauges. Vieną kartą Hiacinta sunkiai susirgo. Jai pakvietė kunigą, bet šis, būdamas pamaldus vienuolis, nenorėjo eiti į jos puikiai…

Kuo nori būti užaugęs?

1 min skaityti

Mokytoja klausia mokinių: kuo norėtumėte būti užaugę? Jonas atsako: užaugęs noriu būti laimingas. Tu nesupratai klausimo, – sako mokytoja. Jūs nesupratote atsakymo, – atsako Jonas. Gyvenime esame mokome koncentruotis į išorinius antraeilius dalykus ir užmiršti tai, kas svarbiausia. Mylintis Dievą…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Rodyti daugiau

Ką pasirinks

1 min skaityti

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš,…

Tau smegenis išplovė

1 min skaityti

Kai atsivertė Džei Džons (Jay Johns), kuris vėliau tapo žinomu evangelistu, jam mama sakė: žinai, tau smegenis išplovė. Tuomet jis atsakė savo mamai: jeigu tu žinotum, kas buvo tose smegenyse, tu džiaugtumeisi, kad jas išplovė.

Rodyti daugiau

Gali turėti Dievo palaimintą ateitį

1 min skaityti

Galbūt turėjai negatyvią praeitį, tačiau gali turėti pozityvią ir Dievo palaimintą ateitį. Panašiai kaip nusidėjėlė, kuri plaukais ir ašaromis nušluostė Jėzui kojas – iš dėkingumo, kiek daug jai atleista. Nicky Gumbel

Kaip man siekti šventumo?

1 min skaityti

Kartą žmogus ateina pas atsiskyrėlį ir klausia: kaip man siekti šventumo? Atsiskyrėlis atsakė: prisimink, koks buvai, kai atsivertei, ir stenkis toks pasilikti visuomet. Tuomet pasieksi šventumo. Šv. Alfonsas Liguori / Dvasiškas maistas Kristaus sužieduotinei

Kuris gi žmogus gali teisti kitą žmogų?

1 min skaityti

Kuris gi žmogus gali teisti kitą žmogų? Visur apstu skubotų nuosprendžių. Tas, kuriuo buvome nusivylę, staiga atsiverčia ir tampa geriausias. Tas, iš kurio daug tikėjomės, netikėtai atkrenta ir tampa blogiausias. Ir mūsų baimė, ir mūsų meilė yra netvirtos. Kas šiandien…

Lyg žvakė

1 min skaityti

Būk lyg žvakė, kuri egzistuoja vien tam, kad sudegtų mano Artume. Iš knygos „In Sinu Jesu”

Meilė Dievo Žodžiui

1 min skaityti

Kas mane seka, nevaikščioja tamsybėje, sako Viešpats. Tai yra Kristaus žodžiai, kuriais jis mus ragina sekti Jo elgesiu ir gyvenimu, jei mes norime būti tikrai apšviesti ir laisvi nuo kiekvieno širdies aklumo. Tad Jėzaus Kristaus gyvenimo apmąstymas tebūna svarbiausias mūsų rūpestis.…

Neapykanta ir meilė

1 min skaityti

Neapykanta ne tokia baisi, kaip meilės trūkumas. Kartais neapykanta nugali meilę. Bet jeigu yra meilė, ji gali viską nuvalyti, viską išgydyti. Slavko Barbaric OFM

Rodyti daugiau