Jn 2:13-22

Kas mums yra Dievo Bažnyčia?

Šiandien Bažnyčia siūlo susimąstyti apie tai, kas mums yra Dievo Bažnyčia. Šios dienos Evangelijos skaitinys atskleidžia labai neįprastą Jėzaus elgesį. Atėjęs į Jeruzalės šventyklą ir radęs čia prekiautojus ir pinigų keitėjus, jis susisuka iš virvučių rimbą ir pradeda vyti lauk iš šventyklos visus prekeivius. Mes jau esame įpratę matyti Jėzų, bendraujantį su nusidėjėliais, besisvečiuojantį pas…

Svarbiausia šventovė

Šiandien švenčiame Romos Laterano bazilikos pašventinimo iškilmę ir drauge dėkojame Dievui už Bažnyčios vienybę. Laterano bazilika yra tikroji popiežiaus – Romos vyskupo Katedra. Minint Laterano bazilikos pašventinimo metines mūsų širdys krypsta į Romą. Ką katalikams reiškia vienybė su popiežiumi – Romos vyskupu? Per televiziją iš Romos transliuojamas didžiąsias iškilmes paprastai matome vykstančias aikštėje priešais didingą…

Bažnyčių motina

Didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga atnaujintame Laterano bazilikos fasade matyti ryškus užrašas Omnium Ecclesiarum urbis et orbis Mater et Caput  (visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių motina ir galva). Ne Šv. Petro bazilika yra paties aukščiausio rango katalikų bažnyčia pasaulyje, bet Šv. Jono bazilika Laterane. Čia daugiau kaip tūkstantmetį buvo Romos popiežių sostas. Dar ir šiandien…

“Bažnyčios ir jos istorijos Viešpačiui”

Autorius: KUN. L. SCHEIFELE    IKą mes švenčiame, minėdami Romos Šv. Jono bazilikos Laterane (Basilica di S. Giovanni in Laterano) konsekraciją? Ši bazilika yra “visų bažnyčių visame mieste ir visame pasaulyje galva ir motina” (omnium urbis et orbis ecclesiarum caput et mater); iš pradžių ji buvo dedikuota Švč. Išganytojui (Ss. Redemptori)… Švenčiame Dievo išganymo darbą, kuris…