Žyd 12:5-7.11-13

21 eilinis sekmadienis

„Nežinau, iš kur jūs esate“ Pasakyk man, kas begali būti kvailiau už žmogų, kuris nepaklūsta Dievui ir nesistengia įgyti Jo įsūnystės? Juk tas, kuris tiki, kad Dievas yra, įsivaizduoja Jį esant kažką didingo, nes jis žino, kad tik vienas Dievas yra visa ko Valdovas, Kūrėjas ir Viešpats ir kad Jis yra nemirtingas, amžinas, nesuvokiamas, neapsakomas,…

21 eilinis sekmadienis

Brangūs broliai ir seserys, Jėzus keliaudamas į Jeruzalę mokė. Jo mokymas – tai Evangelija, Geroji Naujiena, apie dangaus karalystę, Naujiena, skirta visai Dievo tautai – Izraeliui ir visai žmonijai, visiems ateinantiems iš rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. Tai Evangelija iš Tėvo, iš mūsų Dievo Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos…

Ne maldų gausa atveria Dangaus Karalystę

Šio sekmadienio Evangelija nori priminti mums skirtą Jėzaus perspėjimą, jog „ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai“. Kalbama apie išganymą. Apie tai, kaip Jėzus smalsiam klausėjui apie išgelbėtųjų amžinajam gyvenimui skaičių atsako palyginimu apie ankštus…

Ankšti vartai

Jėzui keliaujant į Jeruzalę tekdavo išgirsti įvairių klausimų. Štai ir šioje Evangelijos ištraukoje kažkas iš minios jo klausia apie išgelbėtųjų skaičių. Jėzus neatsako į klausimą. Jeigu pasakytų: „Daug bus išgelbėtų“, atrodys, kad neverta stengtis, o jeigu būtų atsakęs: „Taip, mažai bus išgelbėtų“, tai kai kas nusimintų ir galvotų: „Vargu, ar aš būsiu vienas iš jų.“…

Vartai ankšti, bet atviri

Pranašas Izaijas vaizduoja visų tautų grįžimą pas Viešpatį. Kažkada puikybės nuodėmė nulėmė žmonijos išsklaidymą statant Babelio bokštą, o dabar Viešpats Izaijo lūpomis žada, kad iš naujo suburs visas tautas ant šventojo kalno Jeruzalėje. Tarp tautų įsivyraus taika ir darna. Viešpats myli visus žmones. Dievo plane grąžinant visas tautas į Tėvo namus ypatingas vaidmuo tenka krikščionims….