Kiek turite turto?

Kartą Ispanijos karalius Ferdinandas paklausė savo kanclerio Izaako Abrabanelio, kiek turto jis yra sukaupęs. Abrabanelis įvardijo tam tikrą sumą. Tuomet karalius atsakė, kad jo žiniomis Abrabanelis turi žymiai daugiau. Tada Abrabanelis atsakė: „Jūs klausiate manęs, kiek gi turto aš turiu. Nuosavybė, kurią turiu, man nepriklauso, nes Jūsų didenybė rytoj galite ją iš manęs paimti. O…