Šv. Augustinas apie Paskutinę Vakarienę

Pascha yra ne graikiškas, kaip kai kurie mano, bet hebrajiškas žodis, nors šios dvi kalbos labai sutaria. Buvo manoma, kad graikiškas žodis kentėti pascha reiškia kančią, nes yra kilęs iš minėto žodžio. Tačiau hebrajiškai pascha reiškia perėjimą; šventės pavadinimas kilęs nuo Dievo tautos perėjimo per Raudonąją jūrą į Egiptą. Dabar viskas turėjo įvykti iš tikrųjų,…

Kun 19:18 Šv. Augustinas

Dar gerokai prieš Kristų buvo pasakyta: „Nežudyk”; dar gerokai prieš tai buvo pasakyta: „Mylėk savo artimą kaip save patį” – ši frazė, kaip sako apaštalas, išreiškia viso Įstatymo įgyvendinimą. Ir kadangi niekas nemyli savęs, jei nemyli Dievo, Viešpats sako, kad visas Įstatymas ir Pranašai priklauso nuo šių dviejų įsakymų. Šaltinis: https://catenabible.com/lv/19

Vienybės siekimas – Šventosios Dvasios ženklas

Kaip Bažnyčios pradžioje kalbėjimas įvairiomis kalbomis buvo Šventosios Dvasios veikimo ženklas, taip dabar meilė vienybei, iš daugybės padarančiai viena, yra Jos buvimo ženklas. Taigi žinokite, kad turite Šventąją Dvasią, jei dedatės prie vienybės su nuoširdžia meile. Šv. Augustinas / Iš knygos „Ganytojai ir žvejai”, Katalikų pasaulio leidiniai, 2021,112 psl.