17 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


Dirvoje užkastas lobis

5 min skaityti

Vaizdingame Jėzaus palyginime apie paslėptą lobį mūsų dvasios žvilgsnį pirmiausia patraukia trys ryškūs dalykai:- dirva, kurioje slypi turtas;- paslėptos brangenybės;- ieškančiojo elgesys. Palyginimo dirva be abejonės ženklina pasaulį, gyvenimo tikrovę, mums duotąją čia laiko ir erdvės atkarpą, kurioje “visko yra”:…

Laimingas radinys

5 min skaityti

Savo palyginimams medžiagą Jėzus ima tiesiai iš gyvenimo. Anais laikais, kai žydų tautą puldinėjo svetimieji, žmonės, norėdami išgelbėti savo turtą nuo įsibrovėlių, slėpdavo jį žemėje. Dažnai paslėpto turto savininkai žūdavo arba būdavo išvaromi į vergiją. Tuomet jų turtas gulėdavo žemėje,…

Mano pastangos dėl Dievo Karalystės

2 min skaityti

Lobis, perlas – tai, kas žmogišku vertinimu brangu ir verta pastangų. Toks šio sekmadienio Evangelijos žinios raktas. Brangus, išskirtinis, vertinamas turtas. Čia Jėzus Kristus pasakoja, kaip svarbu negailėti pastangų, išlaidų, neišsigąsti nepatogumų dėl Dangaus Karalystės. O jų neišvengiamai yra, buvo…

Palyginimų išmintis

5 min skaityti

Skaitinyje iš 1-osios Karalių knygos Viešpats – panašiai kaip pasakose – sako Saliamonui: „Prašyk, ko nori.“ Tai labai rimtas ir visiškai nepasakiškas iššūkis. Su šiuo kvietimu Dievas kreipiasi į kiekvieną iš mūsų. Galima sakyti, kad nepaliaujamai atsakome į jį visu…

Palyginimų lobynas

5 min skaityti

Jėzaus paskelbtos Gerosios Naujienos esmė yra tai, jog prisiartino Dievo karalystė. Evangelistas Morkus šią žinią kaip santrauką pateikia viešojo Jėzaus veikimo pradžioje: „Atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė” (Mk 1, 15). Mato evangelijos struktūrą sudaro penki dideli Jėzaus mokymai, kiekviename…

Paslėptas lobis

5 min skaityti

Jėzus vėl kalba apie savo karalystę palyginimais. Tai jo pamėgtas kalbos būdas. Praėjusio sekmadienio palyginimas pirmiausia vaizdavo dangaus karalystę, jos sandarą (kviečiai ir raugės), jos funkciją (raugas tešloje) ir jos augimą (garstyčios grūdelis), o šį sekmadienį kalbama apie pirklį, ieškantį…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Rašyti čia

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 407: nagrinėjant žmogaus padėtį nedera nepaisyti gimtosios nuodėmės;

KBK 1777–1785: sąžinės sprendimą derinti su Dievo valia;

KBK 1786–1789: atpažinti Dievo valią, išreikštą jo Įstatymu sudėtingomis aplinkybėmis;

KBK 1038–1041: gėrio atskyrimas nuo blogio Paskutiniame teisme;

KBK 1037: Dievas nė vieno iš anksto nepasmerkia į pragarą.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Vienas „Sveika, Marija”

1 min skaityti

Kartą šv. Jonas Bosko lankė kalinius, kurių vienas buvo nuteistas mirties bausme. Jis pyko ant viso pasaulio, visus keikė, nesiklausė, kai kunigas Bosko bandė jam kalbėti apie Dievą. Galiausiai nuteistasis neapsikentęs piktai jam tarė: „ko čia nori iš manęs?” Kun.…

Rachelės 9-tojo gimtadienio iniciatyva

2 min skaityti

Rachel Beckwith savo 9-tojo gimtadienio proga norėjo internetu surinkti 300 JAV dolerių „Charity: water” iniciatyvai įrengti vandens šulinius Afrikos žmonėms, kurie neturi švaraus geriamo vandens. Apie šią iniciatyvą ji sužinojo EastLake bažnyčioje. Štai ką ji parašė labdaros svetainės kampanijos aprašyme:…

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Žmogaus pašaukimas šlovinti Dievą

1 min skaityti

Kaip teigia šventoji Hildegarda, iš pradžių buvo dešimt angelų chorų, garbinančių Dievą, supančių Jį Jo šviesoje. Tačiau tuomet vieno choro vadovas Liuciferis („šviesos nešėjas”) pradėjo manyti, kad jis ir jo choras už grožį ir švytėjimą turi būti dėkingi patys sau,…

Piktžolės

1 min skaityti

Piktžolės ir nesėtos auga. Liaudies išmintis

Rodyti daugiau