Švenčiausioji Trejybė (A)


Homilijos


„Jame gyvename, judame ir esame“

5 min skaityti

Tikime į vieną Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina per amžius. Brangūs broliai ir seserys, neretai manoma, kad kalbėti apie Švenčiausiąją Trejybę…

Amžinasis dialogas

4 min skaityti

Švenčiausiosios Trejybės liturginė iškilmė Vakarų Bažnyčioje pamažu paplito IX–XI a. Šiam slėpiniui – Dievo savęs apreiškimui trimis duotybės būdais, kurie yra susiję su giliausia jo būtimi ir esme, – apmąstyti yra skirtas sekmadienis po Sekminių. Naujajame Testamente nėra žodžio Trejybė,…

Dievo šventė

4 min skaityti

Dievo šventė: taip galima pavadinti šio sekmadienio liturginį šventimą. Žodžiu Dievas stengiamės nusakyti tai, kas nenusakoma. Švenčiausiosios Trejybės sąvoka žmogiškais žodžiais perteikia mūsų tikėjimą į vieną Dievą. Racionaliai žvelgiant, sąvoka Trejybė ne ką tepaaiškina. Švenčiausiosios Trejybės prigimtis, trijų asmenų vienybė…

Mes panašūs į Dievą!

4 min skaityti

Parke ant suolo sėdi senutė ir lesina paukščius. Kai kuriuos iš jų ji pašaukia vardu ir džiaugiasi, kad vienas iš jų atlekia ir lesa iš jos rankos. Ji laiminga, kad štai yra gyvų būtybių, kurioms gali padaryti gera ir kurios…

Trejybės pėdsakai

5 min skaityti

Šventasis Tomas Akvinietis, rašydamas apie Švenčiausiąją Trejybę, dažnai pabrėždavo, kad visame pasaulyje atsispindi Trejybės pėdsakai, o žmogus yra jos atvaizdas. Į šią giliausiąją Tiesą gali nuvesti tik meilės kelias: pasiryžimas kurti ryšį su kitu žmogumi, apsisprendimas atsiverti ir pasitikėti. Kad…

Trejybės slėpinys

5 min skaityti

Šiandien Bažnyčia kviečia prisiminti Švenčiausiosios Trejybės slėpinį ir nulenkti prieš jį galvas. Norėdami suprasti sunkiai suprantamus dalykus, ieškome pavyzdžių ar palyginimų. Pažvelkime į žmogų, kuris yra Dievo paveikslas ir panašumas. Nuostabus yra žmogus. Jis savo dvasia apima ir akims neprieinamą…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Rašyti čia

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 202, 232–260, 684, 732: Trejybės slėpinys;

KBK 249, 813, 950, 1077–1109, 2845: Trejybė Bažnyčioje ir jos liturgijoje;

KBK 2655, 2664–2672: Trejybė ir malda;

KBK 2205: šeima kaip Trejybės atvaizdas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Ar Jėzui rūpėjo pinigai?

1 min skaityti

Jėzus kalbėjo apie pinigus daugiau negu bet kuria kita tema: 12 iš 38 Jėzaus palyginimų yra būtent apie pinigus. Ne veltui popiežius Pranciškus yra sakęs, kad mūsų artimo meilės prasideda nuo piniginės.

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių.…

Dievas apdovanoja Danguje

1 min skaityti

Dangus yra karalystė, kurioje Dievas tuos, kurie jam ištikimai tarnavo, apdovanoja savo begalinės meilės ir amžinosios šlovės dovanomis. Šv. Inocentas III, Sermones, 51, 3

Dvasia nuramina kūniškumą

1 min skaityti

Paragavus Dvasios skanumo ir gardumo, prėska tampa visa, kas kūniška. Šv. Kryžiaus Jonas, Šviesos ir meilės posakiai

Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

1 min skaityti

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas,…

Jei nemyli brolio

1 min skaityti

Jei nemyli savo brolio, kurį matai, negali mylėti nė Dievo, kurio nematai. Šv. Augustinas

Rodyti daugiau

Popiežiaus atleidimas žudikui

2 min skaityti

Keturios kulkos pataikė į popiežių Joną Paulių II – dvi iš jų įstrigo apatinėje žarnyno dalyje, o kitos – į kairę ranką ir dešinę plaštaką. 1981 m. gegužę įvykdytas pasikėsinimas į popiežių jį sunkiai sužeidė ir jis neteko daug kraujo…

Rodyti daugiau