Popiežiaus atleidimas žudikui

Keturios kulkos pataikė į popiežių Joną Paulių II – dvi iš jų įstrigo apatinėje žarnyno dalyje, o kitos – į kairę ranką ir dešinę plaštaką. 1981 m. gegužę įvykdytas pasikėsinimas į popiežių jį sunkiai sužeidė ir jis neteko daug kraujo – jo sveikata niekada nebebuvo tokia pati. 1981 m. liepos mėn. kaltininkas Ali Ağca buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Popiežius Jonas Paulius II paprašė žmonių melstis „už mano brolį Ağcą, kuriam nuoširdžiai atleidau”.

Po dvejų metų jis paėmė už rankos Ali Ağca, tuo metu sėdėjusį kalėjime, ir tyliai jam pasakė, kad atleido jam už tai, ką padarė (nors potencialus žudikas neprašė atleidimo). Bėgant metams jis užmezgė draugystę, 1987 m. susitiko su Ağca motina, o po dešimtmečio – su jo broliu. 2000 m. birželį Italijos prezidentas popiežiaus prašymu suteikė Ağcai malonę. 2005 m. vasarį Ağca nusiuntė popiežiui laišką, kuriame palinkėjo jam visokeriopo gėrio. Kai 2005 m. balandžio 2 d. popiežius mirė, Ağca brolis Adrianas davė interviu, kuriame sakė, kad Ağca ir visa jo šeima sielvartauja ir kad popiežius jiems buvęs didelis draugas.

Popiežiaus Jono Pauliaus II meilės ir gailestingumo atsakas yra pavyzdinis. Dievo meilė ir gailestingumas yra dar nepaprastesni, nes „prie Jėzaus kryžiaus atleidimas yra visiškas. Meilė ir teisingumas susilieja, tiesa ir gailestingumas susitinka”.

Nicky Gumbel / Bible in One Year, day 93