19 eilinis sekmadienis (B)


Homilijos


Aš esu gyvoji duona…

3 min skaityti

Kartą išminčius paklausė savo mokinių: “Koks turtas didžiausias pasaulyje?” Vienas sakė, jog nėra nieko geresnio už mokėjimą nuspėti ateitį. Geras draugas, kuriam galėtum patikėti savo paslaptis,- tarė antrasis. Trečiasis paminėjo gerą kaimyną, su kuriuo galėtų dalytis nelaimėje skausmu, o sėkmėje…

Dievas gelbėtojas

4 min skaityti

Naujajame Testamente titulas „Gelbėtojas” taikomas tiek Tėvui, tiek Jėzui Kristui. Visame Šventajame Rašte Dievas Tėvas vaizduojamas ne tik kaip Kūrėjas, bet taip pat kaip Gelbėtojas. Net pati Dievo kūryba įgyja naują prasmę jo gelbstinčios veiklos šviesoje: „Aš esu Viešpats, be…

Duona, nužengusi iš Dangaus

6 min skaityti

Kadangi pranašas Elijas karštai gynė izraelitų tikėjimą į vieną Dievą, jo labai neapkentė karalienė Jezabelė, pagonių karaliaus Ahabo žmona. Ji norėjo, kad iki Palestinos nusidriektų tikėjimas pagonių dievu Baalu. Todėl karalienė nusprendė pranašą Eliją nužudyti. Elijas, gelbėdamas savo gyvybę, pabėgo…

Eucharistija ir Šventoji Dvasia

6 min skaityti

Jėzaus kalboje Kafarnaumo sinagogoje nuolat kartojasi du tarpusavyje susiję elementai: mano kūnas – mano kraujas; jei nevalgysite – jei negersite. Duonos ir valgymo ženklas atrodo labiau suprantamas, nes jis susijęs su duonos padauginimo įvykiu. Pasvarstykime apie vyno ženklą ir eucharistinio…

Kelionės maistas

4 min skaityti

Šio sekmadienio Evangelijos tekstas tęsia jau prieš tai pradėtą Jėzaus kalbą apie gyvybės duoną. Prisiminkime, kai Jėzus stebuklingai padalijo duoną, niekas jam nepriekaištavo, dargi jį išaukštino, ir tik pabėgdamas jis išsigelbėja, kad minia jo nepaskelbtų karaliumi (plg. Jn 6, 1–15).…

Kūnas už pasaulio gyvybę

4 min skaityti

Šiandienos Evangelijoje Jėzus atskleidžia mums amžinojo gyvenimo perspektyvą ir iškelia dvi sąlygas jam pasiekti: tikėti ir stiprintis Kristaus Kūnu ir Krauju. Tarp daugelio Jėzaus klausytojų buvo taip pat žmonių iš jo tėviškės. Atvykėliai iš Nazareto negali priimti Jėzaus žodžių, kad…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Rašyti čia

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 1341–1344: „Tai darykite mano atminimui“;


KBK 1384–1390: „Imkite ir valgykite“: Komunija.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Amžino gyvenimo troškimas

1 min skaityti

Žmogus ateina pas rabiną ir sako: – Rabine, noriu gyventi amžinai. Ką man daryti? Rabinas sako:- Ženykis.- Bet kaip, argi aš tada galėsiu gyventi amžinai?- Ne, sako rabinas, tada šis noras praeis.

Dievo ir sielos niekas nematė

1 min skaityti

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas…

Kada būna jubiliejus

1 min skaityti

Jubiliejus būna tada, kai daug gėlių, o tu dar gyvas. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Užeisiu vėliau

1 min skaityti

Firmos direktorius – kandidatui į pareigas:– Kol kas mokėsime jums 600 eurų. Bet vėliau atlyginimas didės.– Gerai, aš užeisiu vėliau. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Visiškas skurdžius

1 min skaityti

– Kodėl nevedei tos merginos?– Ji pasakė, kad aš visiškas skurdžius.– Tai kodėl nepasakei apie savo turtingą dėdę?– Pasakiau…– Ir ką?– Dabar ji mano dėdienė! Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Kodėl neklausi

1 min skaityti

– Kodėl neklausi, kaip gyvenu?– Na, kaip gyveni?– Oi, geriau neklausk. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Rodyti daugiau

Uolumas

1 min skaityti

„Pasekime ir mes Dvasios uolumu, kaip to nori Jėzus, ir bus nuvytas nuo mūsų bet koks apsileidimas, kuris mūsų širdyse palaiko tingumą. Juk uolumas pagimdo ryžtą, sielos tvirtumą ir kūno energiją.”

Nenaudingiausias žmogus

1 min skaityti

„Nėra nenaudingesnio žmogaus už krikščionį, kuris nesistengia gelbėti kitų žmonių.” Šv. Jonas Auksaburnis

Tikėjimo nuopelnas ir stebuklai

1 min skaityti

„Kreipdamas daug dėmesio į stebuklus žmogus nebesiremia esminiu tikėjimo įpročiu, kuris yra tamsus. O kur daug ženklų ir liudijimų, ten tikėjimas mažiau nuopelningas. Todėl šv. Grigalius ir sako, kad tikėjimas neturi nuopelnų, kai jį žmogiškai ir apčiuopiamai patiria žmogaus protas.…

Kas atima jėgas daryti gera

1 min skaityti

„Pasaulio mylėtojai, kuriuos nuo gerų darbų atitraukia koks nors blogas geidulys, taip ir tyso bejėgiai bei paliegę, nes ta negalia atima iš jų beveik visas jėgas ir jie neįstengia padaryti nieko gero.” Iš šventojo vyskupo Augustino pamokslo Apie ganytojus

Nukryžiavimo dovana

1 min skaityti

„Kiek kartų būtum mane palikęs, Sūnau, jei nebūčiau tavęs nukryžiavęs… Kryžius išmoko mylėti. O Aš jį ne visiems duodu, tik toms sieloms, kurios man brangiausios.” Jėzus kalbėjo šv. Tėvui Pijui

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių.…

Rodyti daugiau

Vienas „Sveika, Marija”

1 min skaityti

Kartą šv. Jonas Bosko lankė kalinius, kurių vienas buvo nuteistas mirties bausme. Jis pyko ant viso pasaulio, visus keikė, nesiklausė, kai kunigas Bosko bandė jam kalbėti apie Dievą. Galiausiai nuteistasis neapsikentęs piktai jam tarė: „ko čia nori iš manęs?” Kun.…

Rachelės 9-tojo gimtadienio iniciatyva

2 min skaityti

Rachel Beckwith savo 9-tojo gimtadienio proga norėjo internetu surinkti 300 JAV dolerių „Charity: water” iniciatyvai įrengti vandens šulinius Afrikos žmonėms, kurie neturi švaraus geriamo vandens. Apie šią iniciatyvą ji sužinojo EastLake bažnyčioje. Štai ką ji parašė labdaros svetainės kampanijos aprašyme:…

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Žmogaus pašaukimas šlovinti Dievą

1 min skaityti

Kaip teigia šventoji Hildegarda, iš pradžių buvo dešimt angelų chorų, garbinančių Dievą, supančių Jį Jo šviesoje. Tačiau tuomet vieno choro vadovas Liuciferis („šviesos nešėjas”) pradėjo manyti, kad jis ir jo choras už grožį ir švytėjimą turi būti dėkingi patys sau,…

Piktžolės

1 min skaityti

Piktžolės ir nesėtos auga. Liaudies išmintis

Rodyti daugiau