Susitikti su kitaip mąstančiais

Apsupę save tokių, kaip ir mūsų pažiūrų žmonėmis, tampame labiau kategoriški. Mums reikia atgaivinti tiesioginius „akis į akį” santykius su kitokiais, negu mes, kad suprastume, jog galime visiškai jiems nepritarti ir kartu likti draugais. Susitikę akis į akį pamatome, kad tie nepanašūs į mus žmonės yra tokie pat žmonės, kaip ir mes. Johnatan Sacks, Moralė

Reikia atsiduoti Dievui nuolankiai / Kristaus sekimas

Dažnai yra naudinga — kad mūsų nuolankumas nesumažėtų — kad kiti pasimokytų iš mūsų netobulumų ir mums juos primintų. Kada žmogus nusižemina dėl savo trūkumų, jis lengvai nuramina kitus ir be vargo susitaikina su tais, lame yra prieš jį sukilę. Nuolankųjį Dievas globoja ir jį išlaisvina; Jis jį myli ir jį guodžia; Jis jam gausiai…

Kuris gi žmogus gali teisti kitą žmogų?

Kuris gi žmogus gali teisti kitą žmogų? Visur apstu skubotų nuosprendžių. Tas, kuriuo buvome nusivylę, staiga atsiverčia ir tampa geriausias. Tas, iš kurio daug tikėjomės, netikėtai atkrenta ir tampa blogiausias. Ir mūsų baimė, ir mūsų meilė yra netvirtos. Kas šiandien yra bet kuris žmogus, vargiai žino jis pats. Tačiau šį tą apie tai, kas yra…

Malūnininkas ir sūnus

Sykį malūnininkas su sūnumi varė į miestą asilą, norėjo ten jį prekyvietėje parduoti. Sutinka jiedu arkliu bejojantį žmogų; šis šypsodamos ir sako „Na, negudrūs gi jūs vyrai, kad rankoje vedatės asilą ir nė vienas neužsėdat“.  Tėvas liepė sūnui sėsti ant asilo. Po valandėlės sutinka jiedu ūkininką vežimu važiuojant. Šis, kreipdamasis į sūnų, tarė. „Ar tau, vaike, negėda raitam joti, kada…