Anekdotai

Dievo ir sielos niekas nematė

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas iš jūsų matė Dievą? Niekas! Taigi nei sielos, nei Dievo nėra, nes jų niekas nematė!”…

Sausi plaukai

Petriukas šaukia iš vonios:– Mama! Ar mes neturime jokio kito šampūno?– Kuo tau šitas blogas? – stebisi mama.– Ant jo parašyta: „Skirtas sausiems plaukams“, omano plaukai jau šlapi! Visgi Mozei pavyko savo žmones pervesti per jūrą sausais plaukais. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Labai blogai sekėsi: pagavo dvigubai

Vyras į žvejybą pirmą kartą pasiima žmoną. Kaijiedu grįžta, draugas klausia:– Na, kaip tavo antrajai pusei sekėsi?– Labai blogai! Jinai ir jauką netinkamai movė,ir spiningą nežmoniškai mėtė, ir žuvų daug daugiaupagavo! „Jūs veltui triūsiat nuo aušros lig nakčiai vėlyvai, jūs sunkiai pelnotės duoną; ką Viešpats pamilo, tam ir miegančiam dvigubai duoda“ (Ps 127, 2).