Vienybės siekimas – Šventosios Dvasios ženklas

Kaip Bažnyčios pradžioje kalbėjimas įvairiomis kalbomis buvo Šventosios Dvasios veikimo ženklas, taip dabar meilė vienybei, iš daugybės padarančiai viena, yra Jos buvimo ženklas. Taigi žinokite, kad turite Šventąją Dvasią, jei dedatės prie vienybės su nuoširdžia meile. Šv. Augustinas / Iš knygos „Ganytojai ir žvejai”, Katalikų pasaulio leidiniai, 2021,112 psl.

Šventoji Dvasia parodo mūsų nuodėmes

Nors pradėję sąžinės sąskaitą mes jau atsistojame Dievo akivaizdon, tačiau vis dar turime melsti Šventąją Dvasią ypatingos malonės atpažinti savo nuodėmes. Be Šventosios Dvasios pagalbos liksime akli savo nuodėmingumui. Kun. Michael Gaitley MIC / iš knygos „33 dienos iki ryto šlovės”. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018 m.