Ką pasirinks

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš, stebėk, ką pasirinks. Jeigu griebs už piniginės, tai bus orientuotas į verslą. Tuomet ruoškis jam ir savo parduotuvėlę perduoti, jį mokyti. Jei griebs už Toros, vesk pas mane, ruošime būsimą rabiną. Jei griebs už butelio, reiškia linkęs į pijokavimą. Ateik pas mane, galvosim, gal pavyks atjunkyti jį nuo to žalingo įpročio.

Praeina kelios dienos, žydelis atbėga pas rabiną ir sako: „Rabine, nežinau, ką daryti.” „Tai ką tas vaikelis paėmė?” – paklausė rabinas. „Nu parlėkė namo ir už visko griebė!” Rabinas susiėmė už galvos: „O Viešpatie! Tavo namus didelė nelaimė aplankė. Tavo sūnus ruošiasi katalikų kunigu būti!”