Auka džiuginu Dievą

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių. Jėzus tikrai mato, kad visu gyvenimu, visa širdimi esu pasišventęs Jam ir Jo kančiai.” Šv….

Viso blogio priežastis

Visas įmanomas blogis, visos įmanomos nuodėmės tėra tiktai pasekmės, kylančios iš vienos priežasties – meilės trūkumo. Ten, kur trūksta meilės, yra atviros durys visoms nuodėmėms. Visi karai, visi konfliktai, visas blogis kyla iš meilės trūkumo. Visi abortai, visos neteisybės tėra trūkumas meilės gyvenimui ir gyvenimo Kūrėjui. Slavko Barbaric OFM

Jėzus įgyvendino savo žodžius ant kryžiaus

Jėzus, ištaręs „imkite, tai mano Kūnas, imkite, tai mano Kraujas”, ilgai negaišdamas atliko, ką buvo pažadėjęs: po kelių valandų atidavė savo gyvenimą ir Kraują ant kryžiaus. Antraip viskas būtų likę tuščiais žodžiais. Kard. Raniero Cantalamessa / iš knygos „Ganytojai ir žvejai”. Katalikų pasaulio leidiniai, 2021 m.