Meilė Dievo Žodžiui

Kas mane seka, nevaikščioja tamsybėje, sako Viešpats. Tai yra Kristaus žodžiai, kuriais jis mus ragina sekti Jo elgesiu ir gyvenimu, jei mes norime būti tikrai apšviesti ir laisvi nuo kiekvieno širdies aklumo. Tad Jėzaus Kristaus gyvenimo apmąstymas tebūna svarbiausias mūsų rūpestis. Jėzaus mokslas viršija kiekvieną šventųjų mokslą; kas turėtų Jo dvasios, rastų paslėptą maną. Tačiau daugelį…