Dievo ir sielos niekas nematė

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas iš jūsų matė Dievą? Niekas! Taigi nei sielos, nei Dievo nėra, nes jų niekas nematė!”…