Kas atima jėgas daryti gera

„Pasaulio mylėtojai, kuriuos nuo gerų darbų atitraukia koks nors blogas geidulys, taip ir tyso bejėgiai bei paliegę, nes ta negalia atima iš jų beveik visas jėgas ir jie neįstengia padaryti nieko gero.” Iš šventojo vyskupo Augustino pamokslo Apie ganytojus

Viso blogio priežastis

Visas įmanomas blogis, visos įmanomos nuodėmės tėra tiktai pasekmės, kylančios iš vienos priežasties – meilės trūkumo. Ten, kur trūksta meilės, yra atviros durys visoms nuodėmėms. Visi karai, visi konfliktai, visas blogis kyla iš meilės trūkumo. Visi abortai, visos neteisybės tėra trūkumas meilės gyvenimui ir gyvenimo Kūrėjui. Slavko Barbaric OFM

Šventoji Dvasia parodo mūsų nuodėmes

Nors pradėję sąžinės sąskaitą mes jau atsistojame Dievo akivaizdon, tačiau vis dar turime melsti Šventąją Dvasią ypatingos malonės atpažinti savo nuodėmes. Be Šventosios Dvasios pagalbos liksime akli savo nuodėmingumui. Kun. Michael Gaitley MIC / iš knygos „33 dienos iki ryto šlovės”. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018 m.

Vaiko mirtis

Kartą lankant ligonius Klinikose, viena ligonė liudijo, kaip prieš 20 metų jos maža dukra, išėjusi pažaisti, grįžo iš lauko ir suspėjo pasakyti: „vaikas spyrė man į pilvuką”. Mergaitei trūko kepenys ir ji mirė. Ši moteris daugiau vaikų neturėjo. Nuo to laiko ją kasmet paguldo į ligoninę dėl nuo streso užsikimšusių kraujagyslių. Galime matyti, kad nuodėmės…