Susitikti su kitaip mąstančiais

Apsupę save tokių, kaip ir mūsų pažiūrų žmonėmis, tampame labiau kategoriški. Mums reikia atgaivinti tiesioginius „akis į akį” santykius su kitokiais, negu mes, kad suprastume, jog galime visiškai jiems nepritarti ir kartu likti draugais. Susitikę akis į akį pamatome, kad tie nepanašūs į mus žmonės yra tokie pat žmonės, kaip ir mes. Johnatan Sacks, Moralė