Vienas „Sveika, Marija”

Kartą šv. Jonas Bosko lankė kalinius, kurių vienas buvo nuteistas mirties bausme. Jis pyko ant viso pasaulio, visus keikė, nesiklausė, kai kunigas Bosko bandė jam kalbėti apie Dievą. Galiausiai nuteistasis neapsikentęs piktai jam tarė: „ko čia nori iš manęs?” Kun. Bosko jam atsakė: paduok man ranką, sukalbėkime vieną „Sveika, Marija”. Šis dvejojo, bet sutiko paduoti ranką ir sukalbėti šią maldą. Vos jam pradėjus melstis, tuoj ištryško ašaros ir jis pasidarė atviras pokalbiui su kunigu. Jie pradėjo nuoširdžiai ruoštis artėjančiai mirčiai susitaikydami su Dievu.

Šaltinis: Vysk. Jonas Brizgys, Marija Danguje ir žemėje