Žmogaus pašaukimas šlovinti Dievą

Kaip teigia šventoji Hildegarda, iš pradžių buvo dešimt angelų chorų, garbinančių Dievą, supančių Jį Jo šviesoje. Tačiau tuomet vieno choro vadovas Liuciferis („šviesos nešėjas”) pradėjo manyti, kad jis ir jo choras už grožį ir švytėjimą turi būti dėkingi patys sau, o ne Dievui. Todėl jie nusigręžė nuo Dievo. Tą akimirką nuo jų nukrito viskas, kas…