Vienas „Sveika, Marija”

Kartą šv. Jonas Bosko lankė kalinius, kurių vienas buvo nuteistas mirties bausme. Jis pyko ant viso pasaulio, visus keikė, nesiklausė, kai kunigas Bosko bandė jam kalbėti apie Dievą. Galiausiai nuteistasis neapsikentęs piktai jam tarė: „ko čia nori iš manęs?” Kun. Bosko jam atsakė: paduok man ranką, sukalbėkime vieną „Sveika, Marija”. Šis dvejojo, bet sutiko paduoti…

Ar čia nesu aš, tavo Motina?

Iš pasakojimo, tradiciškai vadinamo Nican Mopohua(Iš XVI a. Meksiko arkivyskupijos archyvo) 1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias. Kai atėjo prie kalvos, vadinamos Tepejaku, jau švito. Jis išgirdo virš kalvos giesmę. Kai giesmė…

Kai ištariame Marijai „Taip”

Kai ištariame Marijai „Taip”, ji pradeda tvarkyti mūsų gyvenimo įvykius ir detales gražiu, švelniu ir meilės kupinu būdu. Todėl turime būti pasirengę. Ypač svarbu nusiteikti atpažinti daugybę, malonių, kurios mums pasieks per jos Sužadėtinį – Dievą Šventąją Dvasią. Kun. Michael Gaitley MIC / iš knygos „33 dienos iki ryto šlovės”. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018 m.

Ar čia nesu aš, tavo Motina? / Nican Mopohua (Gvadalupė)

1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias. Kai atėjo prie kalvos, vadinamos Tepejaku, jau švito. Jis išgirdo virš kalvos giesmę. Kai giesmė liovėsi ir eiti toliau nebebuvo kelio, išgirdo, kad jį šaukia…