Rachelės 9-tojo gimtadienio iniciatyva

Rachel Beckwith savo 9-tojo gimtadienio proga norėjo internetu surinkti 300 JAV dolerių „Charity: water” iniciatyvai įrengti vandens šulinius Afrikos žmonėms, kurie neturi švaraus geriamo vandens. Apie šią iniciatyvą ji sužinojo EastLake bažnyčioje. Štai ką ji parašė labdaros svetainės kampanijos aprašyme:

„2011 m. birželio 12 d. man sukanka 9 metai. Sužinojau, kad milijonai žmonių nesulaukia penktojo gimtadienio. Ir kodėl? Todėl, kad jie neturėjo galimybės gauti švaraus ir saugaus vandens, todėl savo gimtadienį švenčiu kaip niekada anksčiau. Visų pažįstamų prašau gimtadienio proga vietoj dovanų paaukoti mano kampanijai. Kiekvienas surinktų pinigų centas bus tiesiogiai skirtas gėlo vandens projektams besivystančiose šalyse finansuoti.”

Tačiau ji tesurinko 220 JAV dolerių. Mama ją guodė, sakydama, kad per kitą gimtadienį jai pasiseks geriau. Tačiau kito gimtadienio ji nesulaukė: žuvo Bellevue mieste autoavarijoje. Žinių reportaže buvo papasakota apie jos žūtį ir neišsipildžiusią svajonę surinkti lėšų Afrikos šuliniams. Tuomet dešimtys tūkstančių žmonių pradėjo aukoti, norėdami jai padėti išpildyti jos „9-tojo gimtadienio norą” ir surinko 1266000 dolerių.

Tokiu būdu jos mirtis atnešė gyvenimą kitiems: suteikė suteikė galimybę daugiau kaip 30000 Afrikos žmonių gauti geriamo vandens, kuris visiškai pakeitė jų gyvenimą: jie pradėjo mažiau sirgti pavojingomis ligomis, galėjo lankyti mokyklą, gaminti plytas, auginti daržoves, išvengti pavojų kasdienėse varginančiose kelionėse prie vandens šaltinių.

Šaltinis: https://www.nbcnews.com/id/wbna43898825