Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas, kuris patyręs bloga iš savo artimo, tyliai sielvartaudamas laukia tinkamos progos atkeršyti, ištvermės neparodo, bet…

Rinkti dorybių pavyzdžius

Kaip bitelė renka medų nuo visokių gėlių, taip siela turi rinkti sau dorybių iš visokių pavyzdžių. Viename pamatys padorumą, kitame nusižeminimą, pamaldumą, susikaupimą artinantis prie Dievo stalo, rūpinantis Dievo garbės skleidimu, mokant kitus savo draugus… Matydama visokių dorybių pavyzdžius, pamaldi siela renka, kaip ta bitelė, sau dvasišką maistą, kad pasidarytų tobula. Reikia rūpintis, matant artimo…