Neprarasti ramybės dėl klaidų

Turime būti kantrūs, mano mylimieji. Visų pirma turėkime išminties suprasti, kad žmogaus klaidos yra nesuskaičiuojamos ir kad mūsų menkumas niekada neišnyks. Bet jei kiekvieną kartą, kai taip atsitinka, pasineriame į nepagrįstą sielvartą ir ginčus su jo sukėlėjais, tai visą gyvenimą praleisime kartėlyje ir sielvarte. „Todėl nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įsakymą” (Gal…