Jn 13:1-15

Šv. Augustinas apie Paskutinę Vakarienę

Pascha yra ne graikiškas, kaip kai kurie mano, bet hebrajiškas žodis, nors šios dvi kalbos labai sutaria. Buvo manoma, kad graikiškas žodis kentėti pascha reiškia kančią, nes yra kilęs iš minėto žodžio. Tačiau hebrajiškai pascha reiškia perėjimą; šventės pavadinimas kilęs nuo Dievo tautos perėjimo per Raudonąją jūrą į Egiptą. Dabar viskas turėjo įvykti iš tikrųjų,…

Didysis ketvirtadienis

Šiandieną, Didžiuoju Ketvirtadieniu, mes pradedame Velykų tridienį, kuris tikrovėje gali būti suprastas kaip viena diena – „Viešpaties diena“, apie kurią pranašavo Senojo Testamento pranašai. Šis Velykų tridienis, iš tiesų, yra mūsų atpirkimo slėpinio plėtotė laike, išganymo įvykių sulėtintas pristatymas, kadangi šis slėpinys pranoksta žmogaus supratimą ir kasdienę patirtį. Šių šventų dienų įvykiai yra tokie žadą…

Didysis Ketvirtadienis

Broliai ir seserys, girdėjote pirmame skaitinyje: pirmųjų Velykų Egipte metu ir žydų Velykų apeigose, kurios yra jų atminimas, dalyviai yra budrūs. Prieš bėgant, prieš didįjį Išėjimą, prieš nusileidžiant saulei, Velykos valgomos skubant, apsiavus kurpėmis kojas, susijuosus strėnas, laikant rankoje lazdą. Jeruzalėje, paskutinės Jėzaus vakarienės su mokiniais metu, visi irgi yra budrūs. Vieta buvo laikoma paslaptyje,…