Jn 14:25-27 Matthew Henry glaustas komentaras

Jei norime šiuos dalykus pažinti savo labui, turime melstis ir pasikliauti Šventosios Dvasios mokymu; taip Jėzaus žodžiai bus mums priminti ir paaiškės daug sudėtingų dalykų, kurie kitiems nėra aiškūs. Visiems šventiesiems duota malonės Dvasia, kad ji būtų atsiminimų sergėtoja, ir Jai tikėjimu bei malda turėtume patikėti saugoti tai, ką girdime ir žinome. Ramybė teikiama visam…

Jn 14:18-24 Matthew Henry glaustas komentaras

Kristus pažada, kad ir toliau rūpinsis savo mokiniais. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais ar beglobiais, nes nors ir paliksiu jus, bet palieku jums šią paguodą: aš ateisiu pas jus. Greitai ateisiu pas jus po savo prisikėlimo. Kasdien ateisiu pas jus savo Dvasioje; Jo meilės ženklais ir Jo malonės apsilankymais. Aš tikrai ateisiu laikų pabaigoje. Tik tie,…

Jn 14:12-17 Matthew Henry glaustas komentaras

Visa, ko tik prašysime Kristaus vardu, kas bus mums naudinga ir tiks mūsų būklei, jis mums duos. Prašyti Kristaus vardu reiškia prašyti Jo nuopelnų ir užtarimo bei pasikliauti tuo prašymu. Dvasios dovana yra Kristaus tarpininkavimo vaisius, išpirktas jo nuopelnais ir gautas jo užtarimu. Čia pavartotas žodis reiškia advokatą, patarėją, prižiūrėtoją ir guodėją. Jis pasiliks su…

Luko 24: 13-27 Matthew Henry glaustas komentaras

Šis Jėzaus pasirodymas dviem mokiniams, einantiems į Emausą, įvyko tą pačią dieną, kai Jis prisikėlė iš numirusių. Kristaus mokiniams dera kartu kalbėtis apie Jo mirtį ir prisikėlimą; taip jie gali pagilinti vienas kito žinias, atgaivinti vienas kito atmintį ir sužadinti vienas kitam pamaldžius jausmus. O ten, kur tik du kartu gerai dirba tokį darbą, Jis…

Rom 5:1-5 Matthew Henry glaustas komentaras

Nusidėjėlio būklė palaimingai pasikeičia, kai jis tampa tikru tikinčiuoju, kad ir koks jis būtų buvęs. Būdamas išteisintas tikėjimu, jis turi taiką su Dievu. Šventas, teisus Dievas negali būti taikoje su nusidėjėliu, kol jis yra kaltas dėl nuodėmės. Išteisinimas panaikina kaltę ir taip sudaro sąlygas taikai. Tai įvyksta per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų; per Jį kaip…

Iš 17:1-7 Matthew Henry glaustas komentaras

Izraelio vaikai keliavo pagal Viešpaties įsakymą, vedami debesies ir ugnies stulpo, tačiau jie atėjo į vietą, kur nebuvo vandens atsigerti. Mes galime eiti pareigos keliu, tačiau galime susidurti su sunkumais, į kuriuos Apvaizda mus atveda mūsų tikėjimui išbandyti, kad Dievas būtų pašlovintas, kai mums palengvėja. Jie ėmė abejoti, ar Dievas yra su jais, ar ne….

Mt 11:7-15 Matthew Henry glaustas komentaras

Tai, ką Kristus pasakė apie Joną, buvo skirta ne tik jo pagyrimui, bet ir žmonių naudai. Tie, kurie klausosi žodžio, bus pašaukti atsiskaityti už savo tobulėjimą. Ar manome, kad kai baigsis pamokslas, rūpestis baigsis? Ne, tada prasideda didžiausias rūpestis. Jonas buvo savęs išsižadantis žmogus, miręs visoms pasaulio tuštybėms ir jusliniams malonumams. Žmonėms pridera, kad visa,…

Mt 11:2-6 Matthew Henry glaustas komentaras

Kai kurie mano, kad Jonas siuntė šį paklausimą savo paties pageidavimu. Ten, kur yra tikras tikėjimas, gali būti ir netikėjimo priemaišų. Gerų žmonių netikėjimo likučiai kartais, ištikus pagundos valandai, gali sukelti abejonių dėl svarbiausių tiesų. Tačiau mes tikimės, kad Jono tikėjimas šiuo klausimu nesusvyravo ir kad jis tik norėjo, jog jis būtų sustiprintas ir patvirtintas….

Mal 3:19-20 Matthew Henry glaustas komentaras

Čia kalbama apie pirmąjį ir antrąjį Kristaus atėjimą: Dievas nustatė abiejų atėjimų dieną. Tie, kurie elgiasi nedorai, kurie nebijo Dievo rūstybės, ją pajus. Tai neabejotinai taikytina teismo dienai, kai Kristus pasirodys liepsnojančioje ugnyje; kad įvykdytų teismą išdidiesiems ir visiems, kurie elgiasi nedorai. Ir vienu, ir kitu atveju Kristus yra džiuginanti šviesa tiems, kurie Jam ištikimai…

Mt 21:5-28 Matthew Henry glaustas komentaras

Su dideliu smalsumu tie, kurie yra aplink Kristų, klausinėja, kada turėtų įvykti didysis sugriovimas. Jis atsako aiškiai ir išsamiai, kiek tai buvo būtina, kad išmokytų juos jų pareigos; nes visos žinios yra pageidautinos tiek, kiek jos reikalingos praktikai. Nors Evangelijos laikais labiausiai paplitę dvasiniai teismai, tačiau Dievas pasitelkia ir laikinuosius teismus. Kristus pasakoja jiems, kokių…