Jn 14:12-17 Matthew Henry glaustas komentaras

Visa, ko tik prašysime Kristaus vardu, kas bus mums naudinga ir tiks mūsų būklei, jis mums duos. Prašyti Kristaus vardu reiškia prašyti Jo nuopelnų ir užtarimo bei pasikliauti tuo prašymu. Dvasios dovana yra Kristaus tarpininkavimo vaisius, išpirktas jo nuopelnais ir gautas jo užtarimu. Čia pavartotas žodis reiškia advokatą, patarėją, prižiūrėtoją ir guodėją. Jis pasiliks su mokiniais iki laikų pabaigos; Jo dovanos ir malonės padrąsins jų širdis. Čia ir kitur vartojami posakiai aiškiai reiškia asmenį, o pačios pareigos apima visas dieviškąsias tobulybes. Šventosios Dvasios dovana suteikiama Kristaus mokiniams, o ne pasauliui. Tai Dievo palankumas savo išrinktiesiems. Kaip šventumo ir laimės šaltinis Šventoji Dvasia amžinai pasilieka su kiekvienu tikinčiuoju.