Jn 14:23-29

Jn 14:25-27 Matthew Henry glaustas komentaras

Jei norime šiuos dalykus pažinti savo labui, turime melstis ir pasikliauti Šventosios Dvasios mokymu; taip Jėzaus žodžiai bus mums priminti ir paaiškės daug sudėtingų dalykų, kurie kitiems nėra aiškūs. Visiems šventiesiems duota malonės Dvasia, kad ji būtų atsiminimų sergėtoja, ir Jai tikėjimu bei malda turėtume patikėti saugoti tai, ką girdime ir žinome. Ramybė teikiama visam…

Jn 14:18-24 Matthew Henry glaustas komentaras

Kristus pažada, kad ir toliau rūpinsis savo mokiniais. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais ar beglobiais, nes nors ir paliksiu jus, bet palieku jums šią paguodą: aš ateisiu pas jus. Greitai ateisiu pas jus po savo prisikėlimo. Kasdien ateisiu pas jus savo Dvasioje; Jo meilės ženklais ir Jo malonės apsilankymais. Aš tikrai ateisiu laikų pabaigoje. Tik tie,…

6 Velykų sekmadienis

Brangūs broliai ir seserys! Ką tik girdėjome Kristų sakantį apaštalams: „Aš keliauju pas Tėvą ir vėl grįšiu pas jus. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis“. Šiuo metu švenčiamas laikotarpis tarp Velykų ir Šeštinių, todėl šis sakinys, regis, atitinka Jėzaus ir mokinių padėtį tarp Viešpaties prisikėlimo ir žengimo…

Taika neapsiriboja karo nebuvimu

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.“ Kristaus paliepimai ir jų laikymasis gyvenime yra mūsų meilės Dievui rodiklis. Mylėti reiškia laikytis įstatymų – tai autentiškas tikrasis Kristaus meilės kriterijus. Mylėti reiškia būti paklusniems Dievo žodžiui ir Dievo valiai. Meilė Jėzui ir laikymasis Jo įsakymų mums yra kelio ženklai, rodantys teisingą gyvenimo kryptį. Kelio ženklai mus…

Ramybės šaltinis

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus pažada, kad Šventosios Dvasios vadovaujama Bažnyčia toliau vis giliau pažins Kristaus apreikštąją tiesą (plg. Jn 7, 39; 13, 7; 14, 17. 26) ir patį Kristaus asmenį (plg. Jn 15, 26; 20, 9); tačiau naujo oficialaus apreiškimo Šventoji Dvasia neteiks (plg. Jn 16, 12–15). Teisingai vertėtų suprasti ir Jėzaus pasakymą: „Tėvas už…