Jn 14:1-12

Jn 14:12-17 Matthew Henry glaustas komentaras

Visa, ko tik prašysime Kristaus vardu, kas bus mums naudinga ir tiks mūsų būklei, jis mums duos. Prašyti Kristaus vardu reiškia prašyti Jo nuopelnų ir užtarimo bei pasikliauti tuo prašymu. Dvasios dovana yra Kristaus tarpininkavimo vaisius, išpirktas jo nuopelnais ir gautas jo užtarimu. Čia pavartotas žodis reiškia advokatą, patarėją, prižiūrėtoją ir guodėją. Jis pasiliks su…

„Tikite Dievą – tikėkite ir mane“

Brangūs Broliai ir Seserys, Joks gryniai žmogiškas mokytojas, ganytojas ar pranašas negalėtų taip kalbėti. Tai būtų klaidinga pretenzija, pavojinga, beprotiška iliuzija. Tačiau mokiniai toli gražu ne viską suprasdami, instinktyviai jautė, jog gali vis dėlto Jėzumi pasitikėti. Dėl pačių jo darbų, jie gali tikėti, kad Jėzus ateina iš Dievo, kad dangiškasis Tėvas pilnai veikia jame. Gyvendamas…