Jn 14:18-24 Matthew Henry glaustas komentaras

Kristus pažada, kad ir toliau rūpinsis savo mokiniais. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais ar beglobiais, nes nors ir paliksiu jus, bet palieku jums šią paguodą: aš ateisiu pas jus. Greitai ateisiu pas jus po savo prisikėlimo. Kasdien ateisiu pas jus savo Dvasioje; Jo meilės ženklais ir Jo malonės apsilankymais. Aš tikrai ateisiu laikų pabaigoje. Tik tie, kurie mato Kristų tikėjimo akimis, matys Jį amžinai: pasaulis Jo nebematys iki Jo antrojo atėjimo, bet Jo mokiniai bendrauja su Juo Jam nesant. Šios paslaptys bus visiškai žinomos Danguje. Tai yra dar vienas malonės aktas, kad jie tai pažintų ir turėtų iš to paguodą. Turėdami Kristaus įsakymus, turime jų laikytis. O turėdami juos savo galvose, privalome jų laikytis savo širdyse ir gyvenime. Patikimiausias mūsų meilės Kristui įrodymas yra paklusnumas Kristaus įstatymams. Yra dvasinių Kristaus ir Jo meilės ženklų, duotų visiems tikintiesiems. Kur širdyje nuoširdi meilė Kristui, ten bus ir paklusnumas. Meilė bus įsakantis, įpareigojantis principas; o ten, kur meilė, pareiga išplaukia iš dėkingumo principo. Dievas ne tik mylės paklusnius tikinčiuosius, bet ir su malonumu juos mylės, ilsėsis meilėje jiems. Jis bus su jais kaip savo namuose. Šios privilegijos būdingos tik tiems, kurių tikėjimas veikia iš meilės ir kurių meilė Jėzui skatina juos laikytis Jo įsakymų. Tokie yra Šventosios Dvasios naujai kuriamos malonės dalininkai.

Šaltinis: https://biblehub.com/commentaries/john/14-18.htm