Jn 14:15-16.23b-26

Jn 14:25-27 Matthew Henry glaustas komentaras

Jei norime šiuos dalykus pažinti savo labui, turime melstis ir pasikliauti Šventosios Dvasios mokymu; taip Jėzaus žodžiai bus mums priminti ir paaiškės daug sudėtingų dalykų, kurie kitiems nėra aiškūs. Visiems šventiesiems duota malonės Dvasia, kad ji būtų atsiminimų sergėtoja, ir Jai tikėjimu bei malda turėtume patikėti saugoti tai, ką girdime ir žinome. Ramybė teikiama visam…

Jn 14:18-24 Matthew Henry glaustas komentaras

Kristus pažada, kad ir toliau rūpinsis savo mokiniais. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais ar beglobiais, nes nors ir paliksiu jus, bet palieku jums šią paguodą: aš ateisiu pas jus. Greitai ateisiu pas jus po savo prisikėlimo. Kasdien ateisiu pas jus savo Dvasioje; Jo meilės ženklais ir Jo malonės apsilankymais. Aš tikrai ateisiu laikų pabaigoje. Tik tie,…

Jn 14:12-17 Matthew Henry glaustas komentaras

Visa, ko tik prašysime Kristaus vardu, kas bus mums naudinga ir tiks mūsų būklei, jis mums duos. Prašyti Kristaus vardu reiškia prašyti Jo nuopelnų ir užtarimo bei pasikliauti tuo prašymu. Dvasios dovana yra Kristaus tarpininkavimo vaisius, išpirktas jo nuopelnais ir gautas jo užtarimu. Čia pavartotas žodis reiškia advokatą, patarėją, prižiūrėtoją ir guodėją. Jis pasiliks su…

Šventosios Dvasios dovanos

Ar mums dar reikia Šventosios Dvasios? Kai ryte atskleidžiame laikraštį arba vakare žiūrime televizorių smalsaudami, kas naujo šalyje ir pasaulyje, mūsų dėmesį patraukia neramūs pranešimai apie terorizmą, kruvinus pasikėsinimus, katastrofas, ūkines ar politines suktybes, buitinius nesutarimus, virstančius žiauriomis žmogžudystėmis. Sąmyšį kelia tos pačios lyties santuokos, žmonių klonavimas ar sintetinės gyvybės kūrimas. Šie ir kiti faktai…

Velykų užbaiga

Sekminių iškilmė, kurią šiandien švenčiame, baigia Velykų liturginį laiką. Išties Velykų slėpinys – Kristaus kančia, mirtis, prisikėlimas ir įžengimas į dangų – randa savo išsipildymą Šventajai Dvasiai išsiliejant ant apaštalų, susirinkusių kartu su Marija, Viešpaties Motina, ir kitais mokiniais. Tam tikra prasme tai buvo Bažnyčios krikštas, krikštas Šventojoje Dvasioje (plg. Apd 1, 5). Jėzus, prieš…