Meilė prasideda šiandien

Meilė prasideda šiandien. Šiandien kažkas kenčia, šiandien kažką išmetė gyventi į gatvę, šiandien kažkas alksta. Šiandien turime imti darbuotis. Vakarykštė diena jau praėjo, rytdiena dar neatėjo. Tik šiandien galime skelbti Dievą mylėdami, tarnaudami, pamaitindami alkstančius, aprengdami neturinčius drabužių, suteikdami vargšams nakvynę. Nelauk, kol išauš rytojus. Jeigu šiandien jiems nieko neduosime, rytoj jie bus mirę.

Šv. Motina Teresė