Meilė prasideda šiandien

Meilė prasideda šiandien. Šiandien kažkas kenčia, šiandien kažką išmetė gyventi į gatvę, šiandien kažkas alksta. Šiandien turime imti darbuotis. Vakarykštė diena jau praėjo, rytdiena dar neatėjo. Tik šiandien galime skelbti Dievą mylėdami, tarnaudami, pamaitindami alkstančius, aprengdami neturinčius drabužių, suteikdami vargšams nakvynę. Nelauk, kol išauš rytojus. Jeigu šiandien jiems nieko neduosime, rytoj jie bus mirę. Šv….

Atsakomybės stoka

Autorius: KUN. G. VITKUS     Būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite (Lk 12, 35-40).  Pamokslas, pasakytas rugsėjo 7 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, laidojant rugsėjo 4 d. Kauno mariose paskendusius Kauno Jėzuitų gimnazijos mokinius.   Brangieji tėvai, broliai , sesutės, mokytojai, kauniečiai ir visi iš įvairių Lietuvos vietų atvažiavusieji,  nėra mūsų veiduose šypsenų,…

Mirkime su Kristumi, kad kartu su juo gyventume

Mes matome, jog mirtis yra laimėjimas, o gyvenimas yra kančia. Ne veltui Paulius sakė: Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Kas gi yra Kristus, jei ne kūno mirtis ir dvasios gyvastis? Užtat mes turime su juo numirti, kad kartu su juo gyventume. Kasdieną pasistenkime iš tiesų numirti, idant, pamažu atsiribodama, mūsų siela išmoktų…