Mt 1:18-24 Catena Aurea

1:18 18. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toks: Kai Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar jiems nesusitikus, ji buvo rasta susilaukusi kūdikio iš Šventosios Dvasios. PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Pirmiau pasakęs: Jokūbas susilaukė Juozapo, kuriam susižadėjusi Marija pagimdė Jėzų, kad niekas iš girdėjusiųjų negalvotų, jog Jo gimimas buvo toks, kaip kurio nors iš minėtų tėvų, jis nutraukia…

Mt 3:1-3 Catena Aurea

1. Tomis dienomis atėjo Jonas Krikštytojas ir pamokslavo Judėjos dykumoje, 2. ir sakydamas: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė”. 3. Nes tai yra tas, apie kurį kalbėjo pranašas Izaijas, sakydamas: „Šaukiančiojo dykumoje balsas: Paruoškite Viešpačiui kelią, ištiesinkite Jo takus. PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Saulė, artėdama prie horizonto ir dar prieš tai, kai yra matoma, siunčia savo spindulius ir priverčia…