Mt 1:18-24 Catena Aurea

1:18 18. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toks: Kai Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar jiems nesusitikus, ji buvo rasta susilaukusi kūdikio iš Šventosios Dvasios. PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Pirmiau pasakęs: Jokūbas susilaukė Juozapo, kuriam susižadėjusi Marija pagimdė Jėzų, kad niekas iš girdėjusiųjų negalvotų, jog Jo gimimas buvo toks, kaip kurio nors iš minėtų tėvų, jis nutraukia…

Mirkime su Kristumi, kad kartu su juo gyventume

Mes matome, jog mirtis yra laimėjimas, o gyvenimas yra kančia. Ne veltui Paulius sakė: Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Kas gi yra Kristus, jei ne kūno mirtis ir dvasios gyvastis? Užtat mes turime su juo numirti, kad kartu su juo gyventume. Kasdieną pasistenkime iš tiesų numirti, idant, pamažu atsiribodama, mūsų siela išmoktų…

Kaip melstis

Jis paragino karštai ir dažnai melstis, kad malda neužsitęstų iki pasibodėjimo, bet būtų uoli ir dažna. Mat ilgai besimeldžiant apninka visokios tuštybės mintys, o meldžiantis su ilgomis pertraukomis užklumpa apsileidimas. Iš šventojo vyskupo Ambraziejaus traktato Apie Kainą ir Abelį(Lib. 1, 9, 34. 38–39: CSEL 32, 369. 371–372) / vl.katalikai.lt