4 Advento sekmadienis (A)


HomilijosŠaltinis: http://biblija.lt

KBK 496–507, 495: Marijos mergeliškoji motinystė;

KBK 437, 456, 484–486, 721–726: Marija – Dievo Motina Šventosios Dvasios veikimu;

KBK 1846: Juozapui apreiškiama, kad Jėzus yra Gelbėtojas;

KBK 445, 648, 695: Kristus Dievo Sūnus savo prisikėlimu;

KBK 143–149, 494, 2087: „tikėjimo klusnumas“.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Vienybės siekimas – Šventosios Dvasios ženklas

1 min skaityti

Kaip Bažnyčios pradžioje kalbėjimas įvairiomis kalbomis buvo Šventosios Dvasios veikimo ženklas, taip dabar meilė vienybei, iš daugybės padarančiai viena, yra Jos buvimo ženklas. Taigi žinokite, kad turite Šventąją Dvasią, jei dedatės prie vienybės su nuoširdžia meile. Šv. Augustinas / Iš…

Viršukalnės ir slėniai

1 min skaityti

Viršukalnės mus įkvepia, bet slėniai subrandina. Nicky Gumbel / Bible in One Year

Visa išeina į gera mylintiems Dievą

1 min skaityti

Dievą mylintiems Jis visa paverčia gėriu, net klystkeliai ir klaidos, Dievui padedant, jiems išeina į gera. Šv. Augustinas

Visiškai atsiduoti Dievui

1 min skaityti

Viešpats Jėzus nieko nesuteikia tai širdžiai, kuri nėra Jam visiškai atsidavusi. Mūsų širdis yra tokia menka, o Dievas yra vertas begalinės meilės, ir tą menką širdį tu nori dar dalinti tarp Kūrėjo ir kūrinių? Šv. Juozapas Kalsantas

Viso blogio priežastis

1 min skaityti

Visas įmanomas blogis, visos įmanomos nuodėmės tėra tiktai pasekmės, kylančios iš vienos priežasties – meilės trūkumo. Ten, kur trūksta meilės, yra atviros durys visoms nuodėmėms. Visi karai, visi konfliktai, visas blogis kyla iš meilės trūkumo. Visi abortai, visos neteisybės tėra…

Visuomenė be religijos

1 min skaityti

Istorijoje iki mūsų laikų nėra dėmesio vertų pavyzdžių, kad visuomenei be religijos pasisektų palaikyti moralinį gyvenimą. Will Durant, istorikas, ateistas