1 advento sekmadienis (A)


Homilijos


Pergalė prieš abejones

4 min skaityti

Prisikėlimas perkeitė ne tik Jėzų iš Nazareto, bet ir jo Bažnyčią. Ji vis labiau suvokia Velykų įvykio teologinę apimtį – įsikūnijusio Dievo Sūnaus slėpinio apreiškimą. Trapią Jeruzalės bendruomenę su jos Įkūrėju susieja naujas ryšys. Bažnyčia suvokia esanti Viešpaties gyvenimo tąsa,…

Pertvarkyti savo prioritetus

4 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, ką tik girdėjome Šv. Luko pasakojimą apie pirmųjų Jėzaus mokinių pašaukimą. Šv. Lukas aprašo šį įvykį plačiau ir detaliau negu Morkus ir Matas, parodydamas vidinį kelią, kuriuo Petrui ir jo draugams reikėjo nueiti prieš galutinai įsipareigojant…

Pervertasis Mesijas

5 min skaityti

Ankstesniuose Luko evangelijos skyriuose aprašoma Jėzaus veikla Galilėjoje. Prieš žengdamas į Jeruzalę Jėzus vėl vaizduojamas tarp mokinių, kuriems apreiškia savo dievystės slėpinius. Šiandienos ištrauką – Petro išpažinimą, Mesijo apsireiškimą ir Jėzaus kvietimą sekti kryžiaus keliu – evangelistas pateikia kaip vieningą…

Petro žvejonė

5 min skaityti

Autorius: BAŽNYČIOS ŽINIOS    Evangelijos skaitinys užmena mįslę. Biblijos tyrinėtojai laikosi bendros nuomonės, kad pirminis Jono evangelijos variantas baigėsi 20-uoju skyriumi, kuris baigiamas paaiškinimu, kodėl Jonas ėmėsi rašyti šią knygą. Jis užsimena, jog galėjo užrašyti dar daug kitų ženklų, „kurie nesurašyti…

Piemenys moko tikėjimo

6 min skaityti

Svarbiausio pasaulio istorijos įvykio pirmieji liudytojai yra menki ir nesvarbūs žmonės – piemenys. Pats įvykis – menkai pastebimas ir gana įprastas. Piemenys, atvykę prie prakartėlės, paskelbia džiaugsmingą Dievo žinią, kurią jiems pranešė dangaus pasiuntiniai. Marija klausosi piemenų skelbiamos žinios ir…

Pietūs fariziejaus namuose

5 min skaityti

Evangelijos tekstas prasideda nebyliai, be tiesioginės kalbos, vien tik tylūs gestai: įeina moteris nešina alebastriniu indu kvapaus tepalo, pasilenkia prie Jėzaus kojų, jas laisto ašaromis, šluosto savo galvos plaukais bei bučiuodama tepa tepalu. Tuo metu fariziejus Simonas, įtardamas Jėzų esant…


Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 668–677, 769: galutinis išmėginimas ir garbingas Kristaus atėjimas;

KBK 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“;

KBK 2729–2733: nuolankus širdies budėjimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29