Visi Šventieji

Visų Šventųjų iškilmė

Šiandien, dangaus gyventojų džiaugsmas yra taip pat mūsų džiaugsmas. Todėl šių Šventų Mišių pradžioje giedojome Gaudeamus in Domino…Džiaukimės Viešpatyje… Su visais dangaus angelais ir visais šventaisiais mes taip pat garbiname Viešpatį : Amen! Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir dėka,… mūsų Dievui per amžių amžius! Amen! Iš kur kyla šventųjų džiaugsmas? Jie džiaugiasi garbe, regėdami vieną…

Visi Šventieji

Apr 7, 2–4. 9–14: Regėjau milžinišką minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų.Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6. P.: Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo, Viešpatie, veido.1 Jn 3, 1–3: Mes matysime Dievą tokį, koks jis yraMt 5, 1–12a: Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje Brangūs broliai ir seserys, Šiandien Bažnyčia vienu…