1 Kor 5:6b-8

Velyknakčio homilija

Brangūs broliai ir seserys, šių pamaldų pradžioje, mūsų diakonas, nešdamas velykinę žvakę, tris kartus skelbė „Lumen Christi“ – Kristaus šviesa. Tai mums šviečianti prisikėlusio Kristaus šviesa. Tai ir tikėjimo šviesa, Šventosios Dvasios šviesa mūsų širdyse. Jos dėka, šią naktį, skaitydami įvairius biblijos skaitinius, mes galėjome giliai pajausti visą išganymo istoriją. Šios šviesos dėka, mes suprantame,…

Velykų homilija

Stulbinantis dalykas! Išaušus pirmajai savaitės dienai po Jėzaus nukryžiavimo, pirmajai krikščioniškų Velykų dienai, tai dienai, kurią Viešpats padarė, kad visi galėtume joje amžinai linksmintis ir džiūgauti, Jonas, Petras ir kiti mokiniai dar netikėjo, kad jų mokytojas gali prisikelti, jie dar nesuprato, kad Jėzus turėjo prisikelti iš numirusių. Šiandien mes švenčiame su dideliu džiaugsmu Velykų dieną.Mūsų…

Velyknakčio homilija

Evangelijos skaitinio pabaiga keista. Šventos moterys, Kristaus mokinės, atėjusios su juo iš Galilėjos, pašauktos būti apaštalų apaštalais, pamatė Jėzaus kapą tuščią, pamatė ir angelą, girdėjo jį skelbiant prisikėlimo žinią. Bet „išėjo, skubiai nubėgo ir nieko niekam nepasakė. Nes jos buvo persigandusios“. Ir viskas. Taškas! Taip baigiasi Morkaus autentiškas tekstas, kuris tikriausia mums perduoda apaštalo Petro…

Velykų dienos Mišios

Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse … Brangūs Broliai ir Seserys, šiandien mes su visa Bažnyčia esame raginami džiaugtis ir su psalmininku drauge giedoti: Ši diena yra VIEŠPATIES duota, – linksminkimės ir džiūgaukime (Ps 118, 24). O džiūgavimo priežastis yra ta, kad su Velykomis yra švenčiama ir naujosios kūrinijos pradžia, žmogaus prisikėlimas…