O kuo jūs mane laikote?

Perskaitęs šio sekmadienio skaitinius prisiminiau vieną atsitikimą. Prieš daugybę metų, kai jau buvo atsiradę pirmieji dangoraižiai, į vieną didmiestį atvyko trys jaunuoliai. Kad būtų ekonomiškiau, jie išsinuomojo kambarį trisdešimtame aukšte. Vieną vakarą jaunuoliai grįžo į viešbutį vėlokai. Dėl techninių kliūčių neveikė keltuvas – liftas. Jaunuoliai per daug nenusiminė ir nutarė lipti laiptais. Jauniems žmonėms, pripratusiems…

“Ateikite pas mane visi…”

Visiems tikintiesiems labai gerai žinomi Viešpaties Kristaus pasakyti žodžiai: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs” (Jn 12, 32). Daugelis mūsų išaugę krikščioniškoje aplinkoje, nuo pat mažens girdėjome Kristaus žodžius – Evangeliją, pasakojimus apie Kristaus stebuklus, apie Jo gerumą, švelnumą ir meilę žmonėms. Šio sekmadienio Evangelijos skyrelis ne vieną klausytoją priverčia susimąstyti. Argi…

„Palaiminti taikdariai…”

Šventojo Rašto žodis 28 psalmėje mums byloja: Virš vandenų pasigirsta Viešpaties balsas!Dievo didybė sugriaudžia!Viešpats viršum vandenynų plačiųjų!Viešpaties balsas galingas!Skardus Viešpaties balsas! Griauna kedrus Viešpaties balsas,Libano kedrus Viešpats laužo.Jo liepimu šokinėja Libanas,tarsi jautukas šokinėja Sarjonas. Skelia žaibo ugnis Viešpaties balsas.Jo balsas drebina tyrus,Kadešo dykumas purto.Viešpaties balsas ąžuolus gniuždo,žievę miškui nukaišia.  Kaip puikiai tinka po šios psalmės…

Mūsų pasitikėjimo pagrindas

Šio sekmadienio skaitiniai yra labai gražūs. Galima būtų kiekvieną  ištrauką svarstyti atskirai arba atsižvelgiant į visos knygos  t. y., pranašo Izaijo knygos, Laiško romiečiams, taip pat Mato evangelijos kontekstą. Bet  galima, ir tai net teisingiau, pažvelgti į šio sekmadienio tekstus taip, kaip jie yra sugrupuoti. Galima sakyti, kad iš šių trijų tekstų ir psalmės yra…